Servis

Naš servis je pouzdan, dobro opremljen i kvalitetan, radnici u servisu edukovani i ljubazni. Nudimo Vam kompletnu uslugu:

  •  Redovnog servisa
  •  Servisa u garantnom i vangarantnom roku
  •  Uredjaj za zamenu dok je Vaš na popravci
  •  Servis na terenu
  •  Po potrebi dostava u servis i iz servisa